HOSHINA

SALA PLAZA Hamamatsu

  • 200, Nishizukacho, Higashi-ku Hamamatsu City, Shizuoka
  • 053-464-2781